آرشیو آخرین قیمت و توضیحات سایر اقلام

*کنسانتره ۲/۵ درصد اینتراکو (INTRACO)مخصوص مرغ گوشتی
۶۹۰۰۰ دو ماهه
تخمگذار ۶۳۰۰۰ دو ماهه
*محصول کشور بلژیک
*با ضریب تبدیل شگفت انگیز
*همراه با خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاوره رایگان
اکرمیان

۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - ۱۱:۲۱

*کنسانتره ۲/۵ درصد اینتراکو (INTRACO)مخصوص مرغ گوشتی
۶۹۰۰۰ دو ماهه
تخمگذار ۶۳۰۰۰ دو ماهه
*محصول کشور بلژیک
*با ضریب تبدیل شگفت انگیز
*همراه با خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاوره رایگان
اکرمیان

۱۳۹۶/۰۸/۰۹ - ۱۰:۴۴

*کنسانتره ۲/۵ درصد اینتراکو (INTRACO)مخصوص مرغ گوشتی
۶۹۰۰۰ دو ماهه
تخمگذار ۶۳۰۰۰ دو ماهه
*محصول کشور بلژیک
*با ضریب تبدیل شگفت انگیز
*همراه با خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاوره رایگان
اکرمیان

۱۳۹۶/۰۸/۰۸ - ۱۲:۱۲

*کنسانتره ۲/۵ درصد اینتراکو (INTRACO)مخصوص مرغ گوشتی
۶۹۰۰۰ دو ماهه
تخمگذار ۶۳۰۰۰ دو ماهه
*محصول کشور بلژیک
*با ضریب تبدیل شگفت انگیز
*همراه با خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاوره رایگان
اکرمیان

۱۳۹۶/۰۸/۰۷ - ۱۰:۳۴

*کنسانتره ۲/۵ درصد اینتراکو (INTRACO)مخصوص مرغ گوشتی
۶۹۰۰۰ دو ماهه
تخمگذار ۶۳۰۰۰ دو ماهه
*محصول کشور بلژیک
*با ضریب تبدیل شگفت انگیز
*همراه با خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاوره رایگان
اکرمیان

۱۳۹۶/۰۸/۰۶ - ۰۸:۲۳

*کنسانتره ۲/۵ درصد اینتراکو (INTRACO)مخصوص مرغ گوشتی
۶۹۰۰۰ دو ماهه
تخمگذار ۶۳۰۰۰ دو ماهه
*محصول کشور بلژیک
*با ضریب تبدیل شگفت انگیز
*همراه با خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاوره رایگان
اکرمیان

۱۳۹۶/۰۸/۰۴ - ۱۰:۳۴