آرشیو آخرین قیمت و توضیحات سایر اقلام

دان آماده شرکت بین المللی کودیس خوراک پارس
( بندر امام )
سوپر استارتر ؟
پیش دان ؟
میان دان ؟
پایان یک ؟
پایان دو ؟
نقد و مدت
اکرمیان

۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۲:۱۴

کنسانتره ۲/۵ در صد اینتراکو
INTRACO
مخصوص مرغ گوشتی و تخمگذار
محصول کشور بلژیک
با ضریب تبدیل شگفت انگیز
همراه با خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته و مشاوره رایگان
بصورت نقد و مدت

۱۳۹۷/۱۱/۰۴ - ۱۲:۲۲

۱۳۹۷/۱۰/۱۱
دان آماده شرکت پارس درنای بندر
استارتر ۲۶۱۲۰
پیش دان ۲۵۰۷۰
میان دان ۲۴۰۷۰
پایان یک ۲۳۲۴۰
پایان دو ۲۲۷۳۰
با کیفیت عالی و دارای داروی کوکسیدیوز
اکرمیان

۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۱۳:۵۵

۱۳۹۷/۹/۲۰
دان آماده شرکت پارس درنای بندر
استارتر ۲۵۵۰۰
پیش دان ۲۴۷۰۰
میان دان ۲۳۵۰۰
پایان یک ۲۲۰۰۰
پایان دو ۲۱۵۰۰
همگی وزن پول
مدت ؟
اکرمیان

۱۳۹۷/۰۹/۲۰ - ۱۳:۳۴

*کنسانتره ۲/۵ درصد اینتراکو (INTRACO)مخصوص مرغ گوشتی
۶۸۰۰۰ نقدی
تخمگذار ۶۲۰۰۰ نقدی
*محصول کشور بلژیک
*با ضریب تبدیل شگفت انگیز
*همراه با خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاوره رایگان
######################
کنسانتره کودکس هلند ۵/: گوشتی
۴۰۰۰۰ نقدی تحویل دلیجان
۳۹۰۰۰ تحویل بندر عباس

۱۳۹۶/۱۱/۲۸ - ۱۹:۲۷

*کنسانتره ۲/۵ درصد اینتراکو (INTRACO)مخصوص مرغ گوشتی
۷۱۰۰۰ سه ماهه
تخمگذار ۶۵۰۰۰ سه ماهه
*محصول کشور بلژیک
*با ضریب تبدیل شگفت انگیز
*همراه با خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاوره رایگان
اکرمیان

۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۱۰:۵۸

خدمات جهان دانه کوثر:
قیمت محصولات دان آماده بخش خوراک
از تاریخ ۹۶/۱۱/۱۶
سوپر استارتر نقدی ۱۷۲۰۰
استارتر (پیش دان )نقدی ۱۶۳۰۰
میان دان A نقدی ۱۵۹۰۰
میان دان B نقدی ۱۵۷۰۰
پایان ۱ (پس دان۱ )نقدی ۱۵۵۰۰
پایان ۲ (پس دان۲ )نقدی۱۵۱۰۰
تحویل رایگان تا ۱۶۰ کیلومتری قم

۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - ۱۶:۱۹

خدمات جهان دانه کوثر:
قیمت محصولات دان آماده بخش خوراک
از تاریخ ۹۶/۱۰/۲۷
سوپر استارتر نقدی ۱۷۵۰۰
استارتر (پیش دان )نقدی ۱۶۵۰۰
میان دان A نقدی ۱۶۲۰۰
میان دان B نقدی ۱۶۰۰۰
پایان ۱ (پس دان۱ )نقدی ۱۵۷۰۰
پایان ۲ (پس دان۲ )نقدی۱۵۳۰۰
تحویل رایگان تا ۱۶۰ کیلومتری قم

۱۳۹۶/۱۰/۲۸ - ۱۳:۴۹

خدمات جهان دانه کوثر:
قیمت محصولات دان آماده بخش خوراک
از تاریخ ۹۶/۱۰/۲۷
سوپر استارتر نقدی ۱۷۵۰۰
استارتر (پیش دان )نقدی ۱۶۵۰۰
میان دان A نقدی ۱۶۲۰۰
میان دان B نقدی ۱۶۰۰۰
پایان ۱ (پس دان۱ )نقدی ۱۵۷۰۰
پایان ۲ (پس دان۲ )نقدی۱۵۳۰۰

۱۳۹۶/۱۰/۲۷ - ۱۵:۱۷

*کنسانتره ۲/۵ درصد اینتراکو (INTRACO)مخصوص مرغ گوشتی
۶۹۰۰۰ دو ماهه
تخمگذار ۶۳۰۰۰ دو ماهه
*محصول کشور بلژیک
*با ضریب تبدیل شگفت انگیز
*همراه با خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاوره رایگان
اکرمیان

۱۳۹۶/۰۸/۱۱ - ۱۰:۴۵