درآمد زائی

مقدمه
شرکت جهان دانه کوثر ارائه دهنده انواع خدمات مختلف در زمینه های متفاوت در سطح کاشان و استان و همچنین آمادگی ارائه خدمات متوع در سطح کشور می باشد.

منابع کسب درآمد
۱.    پاداش ورود به سیستم
۲.    معرفی کاربر و ثبت نام وی
۳.    مشاهده آگهی ها
۴.    خرید مستقیم از سایت 
۵.    خرید کاربران معرفی شده 
۶.    دریافت سود سهام شرکت
۷.    شرکت در قرعه کشی
۸.    سرمایه گذاری
۹.    بازاریابی برای مجموعه
۱۰.     انجام امور تحقیقاتی کاربردی برای مجموعه

۱- ثبت نام
شما با تکمیل فرم ثبت نام در سایت شرکت جهان دانه کوثر می توانید از ۱۰۰۰۰ ریال به عنوان پاداش ورود به سیستم بهرمند گردد.

۲- ثبت نام و معرفی کاربر
پس از فعال سازی سیستم به شما کد تبلیغاتی خواهد داد که اگر کاربری هنگام ثبت نام کد شما را در قسمت معرف وارد
نماید مبلغ ۱۵۰۰ ریال به حساب شما افزوده خواهد شد.

ثبت کاربر : جهت هر کاربر ۱۰۰۰۰ ریال 
مرحله اول :۱۰ نفر به ازای  ۳۰۰۰ ریال
مرحله دوم :۱۰۰ نفر به ازای ۳۰۰۰۰
مرحله سوم :۱۰۰۰ نفر به ازای ۳۰۰۰۰
مرحله چهارم :۱۰۰۰۰ نفر به ازای۳۰۰۰۰۰ 

توجه: ثبت نام یک کاربر با دو یا چند حساب کاربری ممنوع می باشد و در صورت مشاهده حسابهای وی بسته خواهد شد

۳- مشاهده آگهی ها
شما میتوانید با مشاهده اطلاعات کامل آگهی های سایت جهان دانه کوثر مبلغ ۵۵۰ ریال و آگهی های ویژه مبلغ ۸۵۰ ریال به حساب خود بی افزایید.

توجه: قبل از مشاهده آگهی حتما با حساب کاربری خود باید وارد شوید.
توجه: قبل از مشاهد آگهی ها حتما باید در حساب کاربری قسمت ایمیل خود را وارد کنید.
توجه: بعد از باز شدن صفحه اطلاعات کامل آگهی می بایست ۳۰ ثانیه مکث کنید.
توجه: حداکثر پرداخت به ۱۰ آگهی در هر روز می باشد.

۴- خرید مستقیم از طریق سایت

۵- خرید کاربران معرفی شده از سایت
پورسانت خرید
خرید کاربر :۱ دهم درصد در نهاده و ۱% در سایر اقلام
خرید مرحله اول :تا سقف ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال مجموع ۱۰ نفر اول به ازای جمع خرید یک صدم %
خرید مرحله دوم : تا سقف ۱۰۰۰۰۰۰۰۰مجموع ۱۰۰ نفر مجموع ۱۰۰ نفر اول به ازای جمع خرید یک هزارم %
خرید مرحله سوم :تا سقف ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ مجموع ۱۰۰۰ نفر مجموع ۱۰۰۰ نفر اول به ازای جمع خرید یک ده هزارم %
خرید مرحله چهارم  :تا سقف ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مجموع ۱۰۰۰۰ نفر مجموع ۱۰۰۰۰ نفر اول به ازای جمع خرید یک صد هزارم %
سقف پورسانت مرحله اول در هر ماه تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
سقف پورسانت مرحله دوم در هر ماه تا ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
سقف پورسانت مرحله سوم در هر ماه تا ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
سقف پورسانت مرحله چهارم در هر ماه تا ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۶- دریافت سود سهام شرکت
در پایان هر ماه کاربرانی که سهام شرکت را خریده باشند به نسبت سهام خریداری شده سود سهام شرکت بین کاربران تقسیم خواهد شد این سود به صورت علی الحساب بوده و در پایان سال مالی طبق قوانین جاری قانون تجارت و قانون شرکت های تعاونی و اساسنامه نسبت به تقسیم سود و زیان قطعی اقدام خواهد گردید.

۷- شرکت در قرعه کشی
در پنل هر کاربر خرید برگه قرعه کشی وجود دارد که کاربران میتوانند با خرید این برگه های قرعه کشی نسبت به آن اقدام و از آن استفاده نمایند.

۸- سرمایه گذاری
نظر به اینکه این مجموعه در جهت رسیدن به سطح سودآوری برای هر عضو خود اقدام به خرید عمده از شرکتهای داخلی و خارجی مینماید در صورت تمایل میتوانند مبالغی تحت عنوان سرمایه گذاری در اختیار شرکت قرار دهند و با توجه به درخواست ایشان سود ۲.۲ % ماهانه برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد و حتی در صورت کنسلی سود روزانه ۰۷/% به ایشان تعلق میگیرد که میتوانند وجوه خود را ظرف ۳ روز پس از درخواست دریافت نمایند.

۹-۱۰- بازاریابی و انجام امور تحقیقاتی
به جهت رسیدن به این دو امر مهم باید ابتدا با مجموعه تماس حاصل و طبق نظرت مدیریت برای هر امر حقوق و مزایایی در نظر گرفته میشود که در حساب کاربری شخص قابل پرداخت خواهد بود.

انتقال موجودی
توجه : پس از ثبت نام سیستم ۱۰۰۰۰ ریال به عنوان پاداش به حساب شما می افزاید که این مبلغ غیر قابل انتقال بوده و با این مبلغ فقط می توانید آگهی ویژه درج کنید.

افزایش موجودی شما می تواند جهت درج آگهی ویژه از اعتبار خود در حساب جهان دانه کوثراستفاده شوند ، کافیست هنگام درج آگهی به جای شماره فیش واریزی کد کاربری خود را وارد نمایید.