درخواست همکاری

۳۱۸

شرکت گیلدا تابان ایرانیان 

گروه شرکت  های بین المللی Corporation GTI شامل شرکت های واقع در روسیه (شرکت SPK)، سوئیس (شرکت STARGLOBE) و ایران (شرکت گیلدا تابان ایرانیان) است که یک گروه  بین المللی تامین کالا و لجستیک می باشد و با دارا بودن دفاتر  متعدد در کشور روسیه و سوئیس سهم بزرگی در تامین غلات در منطقه میانی رود ولگا ،  بنادراولیانوفسک ، سامارا  ، کازان ، چپوگساری ، ساراتوف ، آستراخان ، ولگوگراد و شهرهای اطراف  دارد.گروه شرکت  های بین المللی Corporation GTI شامل شرکت های واقع در روسیه (شرکت SPK)، سوئیس (شرکت STARGLOBE) و ایران (شرکت گیلدا تابان ایرانیان) است که یک گروه  بین المللی تامین کالا و لجستیک می باشد و با دارا بودن دفاتر  متعدد در کشور روسیه و سوئیس سهم بزرگی در تامین غلات در منطقه میانی رود ولگا ،  بنادراولیانوفسک ، سامارا  ، کازان ، چپوگساری ، ساراتوف ، آستراخان ، ولگوگراد و شهرهای اطراف  دارد.

تناژ فروشی شرکت از ۱۵ تن فروش ماشینی تا تناژ بالا چند کشتی فروش CFR,DDP است.

قیمت نهایی قابل مذاکره است و بستگی به تناژ و نوع خرید و نحوه ی پرداخت دارد.

نام: 
نسرین خانی
آدرس: 
صیاد شیرازی شمال، بعد از اتوبان بابائی، پلاک ۵

افزودن دیدگاه جدید